Hướng dẫn móc len cơ bản - các mũi móc cơ bản

Hướng dẫn móc len cơ bản
Từ những mũi móc cơ bản này các bạn có thể tạo ra nhiều sản phẩm bằng len khác nhau bằng sự sáng tạo của hoặc theo chart sản phẩm nhé bạn
Hơi nhiều nha các bạn ^^!


Mũi bính


Mũi đơn

Mũi nửa kép

Mũi kép


Related

Free chart móc len 6926983279198570963

Đăng nhận xét

emo-but-icon

Hot in week

item